Nederlandse

Speciaalclub

Mozaïek

Kanaries

 

 

 

16 Maart: Bijeenkomst.

Aanvang : 20.00 uur.

Lezing voeding en vogelziekten en problemen met de Kweek.,

Verzorgd door Vogel dierenarts Mevr van der Horst dit wordt een zeer intersante lezing

 

 

25 April: Jaarvergadering.

Aanvang : 20.00 uur.

Thema,s deze avond ;

Jaarverslag ;Secretaris en Penningmeester.

Prijsuitreiking ;Tentoonstelling prijzen.

Bespreking mee gebrachte vogels.

19 September: Bijeenkomst.

Aanvang : 20.00 uur.

Bespreking jonge vogels

 

5 Oktober: Jongvogelavond

 

Tijdens deze avond vragen wij van ieder clublid om een Mozaïekkanarie van het ringjaar 2018 mee te brengen ter keuring.

Er wordt gespeeld in vier groepen n.l. vetstof geel, vetstof rood,gepigmenteerd met geel en gepigmenteerd met rood.

In elke groep is er een prijs te winnen mits deze 91 pnt. heeft behaald.

 

10 November: Sluitingsdag

 

Inschrijfformulieren T.T.

Mozaïekkanarie Tentoonstelling

AdresT.T. zaal: Clubgebouw DeTuinfluiter

Korenmolen 21

7731 NE Ommen

Donderdag: 22 November

Vogels inbrengen van. 18.30 tot 20.30 uur

Vrijdag: 23 November

Keuring overdag.

Opening T.T. 20.00 tot 22.00 uur

 

Zaterdag: 24 November

 

T.T. open van 10.00 tot 15.00 uur

Zaterdagmorgen vogels bespreking.

Tevens is er een verkoopklasse aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle aktiviteiten van de Nederlandse Speciaalclub Mozaïek Kanaries.

zullen worden gehouden in het Clubgebouw van de

Vogelvereniging De Tuinfluiter.

Korenmolen 21 7731NE Ommen