Nederlandse

Speciaalclub

Mozaïek

Kanaries

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als u belangstelling hebt om lid te worden vul dan het aanmeldings formulier in en verstuur het .

 

Lidmaatschap bedraagt €15,00 per lopend kalender jaar

de contributie moet voor 1 April worden overgemaakt .

 

Bankrekening nummer :

NL56 RBRB 0918 7346 22 t.n.v. Nederlandse Speciaalclub

Mozaïekkanaries.